Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 19 oktober 2018

Brandövning

Igår hade hela förskolan brandövning. 
Först pratade vi med barnen om vad vi ska göra om brandvarnaren börjar pipa.
Sen testade vi att göra det. Vi började med att trycka igång brandvarnaren så det började pipa. 


Då gick vi snabbt ut till Stora gården där vi ska samlas. Där ställde vi oss i en ring och alla barn ropades upp. Det är viktigt att svara JA högt och tydligt så att de vuxna vet att alla kommit ut. Man får inte svara när någon annans namn ropas upp, bara på sitt eget namn. Det är viktigt. De yngre barnen, som har svårare att svara själva, ser pedagogerna till att de sett innan de prickas av. Vatten: Upptäcktsfärd i skogen

En grupp av 4 barn och 2 pedagoger gick på upptäcktsfärd till skogen.
När vi kom in i skogen så fick barnen sätta sig på en stock som låg på marken, 
de fick ett papper och välja en av kritorna i höstfärgerna orange, brun, röd och 

grön i olika nyanser som pedagogerna tagit med. Kritans färg byttes ut allt
eftersom barnen själva ville. 
Så fick de rita fritt med inspiration av skogsmiljön.

 

Vi plockade med löv hem till förskolan som vi använder vid aktivitet med målning.


Vi hörde ett fågelväsen från Himmelstalundsfältet och gick dit för att upptäcka
vad det var för fåglar, när vi kom närmare såg vi att de var en massa kanadagäss,
när vi närmade oss gick de åt sidan.


Sen var de dags att återvända till förskolan för att äta lunch.

Vind: Blod i trädet

I onsdags var en grupp barn i skogen. De hittade ett gammalt träd.De berättade att det kom blod från trädet (träflisorna). De tog upp "blodet" i händerna och kramade det till papper. Vidare berättade dem att pappret de kramat skulle färgas vitt. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
(Läroplan för förskolan, 2016)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
(Läroplan för förskolan, 2016)

fredag 12 oktober 2018

Hur blir träd till papper?

Den här veckan har vi fortsatt prata om hur träd blir till papper. Några av oss har fått rita vad vi tror händer på vägen från trädet till det färdiga pappret. Efteråt fick vi berätta vår teori och vad vi ritat. 
Flera av oss ritade en människa som fäller trädet. Några ritade en bil som kör träden till fabriken. Ett barn ritade att trädet tas sönder till mindre bitar. Vi ritade också en rulle som pappret rullas upp på.


Höstfärger!


Vad händer om vi placerar höstlöv på var sida om pappret?
När barnen är med hälls flaskfärgerna gult och rött ut på pappret.
Penslarna ligger intill som ett möjligt målarredskap.
Barnen använde sig utav penseln, händerna och löv.


Mvh personalen på Vatten

fredag 5 oktober 2018

Vi jobbar på

Vatten fortsätter med vattenaktiviteten flyta/sjunka i olika grupper så att alla barn får prova och upprepa.
Vi vill se hur olika barn kan påverka varandra i de olika konstellationerna, vad händer då? Tar de efter varandra? 
Det är roligt och spännande att se hur barnen utvecklas för varje gång de är med i aktiviteten.


Förutom vattenaktiviteten så är barnen väldigt intresserade av sånger så vi sjunger mycket, ibland i grupp och ibland enskilt med barnen.
Några av sångerna vi sjunger är "Björnen sover", "Blinka lilla stjärna", "Bä bä vita lamm" och "Bom bom (låter stora trumman)" 

Hälsningar personalen på Vatten

Papper

Den här veckan har vi pratat vidare om papper och papperstillverkning med en grupp av barnen. Vi började med att titta på en film om processen vid papperstillverkning. Hela vägen från trädet i skogen till det färdiga vita A4-pappret. 

Sedan innan hade vi kommit fram till att papper är gjort av träd och trädet blir papper i en fabrik. Men vad händer egentligen inne i fabriken? Innan vi startade filmen fick alla berätta sina teorier.  Ett barn trodde att det skulle rulla. Ett annat att trädet skulle brinna. Vi tittade på filmen för att se om vi hade rätt. 

Det första vi sa efter filmen var att vi hade rätt kring att pappret rullade. Vi fastnade vid att trädet hackades ner till små bitar eller flis, som det heter, som sen låg och torkade i några veckor. Detta för att kådan skulle försvinna. Vad är kåda? Vi visste att det finns inuti träden, men inte så mycket mer. En annan sak som var fascinerande var när de kokade flisen och det blev till pappersmassa. Till sist hamnade vi i en diskussion kring att de i filmen planterade nya träd. Vi funderade kring varför. Ett barn svarade att det var för att kunna göra nytt papper. Ett barn svarade för att vi inte ska hugga ner alla träd för då kan vi inte andas. 


Vi fick sen undersöka papper i ateljén. Vi kände hur det kändes. Ett barn tyckte det kändes nästan som lego fast man kan böja det. Ett barn kom fram till att papper kan flyga eftersom det är så lätt. Några barn bet i pappret för att se vad som hände. De konstaterade att tuggat papper ser ut som kludd. 


Barnen började sen vika och riva pappren för att göra olika saker.