Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

torsdag 13 november 2014

Att möta olika/lika/annorlunda inne i atljén

 Barnen möts hela tiden, i projektet, utav etiska dilemman att fundera och diskutera kring. Många tankar och funderingar kring vem jag är och hur min och andras familjer ser ut. Vem är jag och vem är du? Står vi för samma saker?

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen." 
Lpfö 98 rev 2010 sidan 5

Delaktighet

Vi börjar med att titta på "Emma och Per annorlunda".
Sedan diskuterar vi kring våra familjer och hur vi bor.

Tillit

Att ha en tanke med sin bild och hur den ska se ut, till att få ner detta på papperet kräver koncentration och uthållighet, samt föreställningsförmåga.

Utforskande


Barnen konstaterar genom sina diskussioner att ingen familj är den andra lik. Min familj är unik!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar