Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 7 november 2014

Lära känna vår stad del 2

Utifrån senaste besöket till biblioteket märkte vi att barnen har fått ett ökat intresse för tåg. När vi blickar tillbaka i våra dokumentationer visar det sig att tågleken har varit med oss ända från när vi var i Folkparken senast.
Detta har gjort att vi nu tagit steget vidare och satte oss på tåget till Kimstad.


"Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid."

"Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation."
(Lpfö 98 rev 2010)Glädje


UtforskandeFramtidstro
DelaktighetInga kommentarer:

Skicka en kommentar