Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

söndag 16 november 2014

Matematikuppdrag på kullen

Att få mötas över avdelningarna och göra uppdrag tillsammans är inspirerande och spännande. Att få agera god förebild och lära utav varandra är en av förskolans privilegium.

Barnen fick flera uppdrag när de kom till kullen:
1. Hämta så många löv som du är gammal.

Här letar vi löv för fullt 
" Jag är fyra år, då ska det vara fyra löv. 1, 2, 3, 4."

Här kontrollräknar vi tillsammans.

2. Hämta en pinne som är kortare än du.
"Den här pinnen är kortare än jag."

"Den här pinnen är kortare än Fanny."


Glädje och delaktighet


3. Ställ er i storleksordning efter hur kort/lång pinne ni har.


Utforskande


4. Vi gör en hypotes: Hur många pinn längder är det upp till kullen? Vi mäter och jämför vem som gissade närmast.
"Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,"
Lpfö 98 Reviderad 2010 sid 9-10.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar