Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 21 november 2014

Matteuppfixarna

Barnen har själva fått döpa gruppen så 
numer heter de Matteuppfixarna!

Här sitter alla matteuppfixarna och tittar på bilderna från igår, 
barnen turas om att berätta vad vi gjorde vid kullen:

”Hade uppdrag”
”Letade löv, lika många som gammal”
”Pinnen var kortare än jag”
”Vi stod i, med pinnarna, i…” ”Storleksordning.” ”Ja just det”


Delaktighet
Pinnarna har vi lagt ut i storleksordning. Vi tittade på dom och tillsammans kom vi fram till vilken av pinnarna som var längst respektive kortast.

”Jag hade den längsta” 
Nej, du hade den kortaste”Dagens första uppdrag var att alla fick prova att spika. Här sätter vi upp pinnarna i rätt storleksordning på väggen inne på Köttbullegården.
Utforskande


TillitFramtidstro 
Här står vi parvis, vilket var det andra uppdraget, och väntar 
på nästa uppdrag som är att sätta sig ute på gräsmattan.
”vad är ett par?”
”Lila och lila!” ”Ja, eller grön och svart”
”Nu står jag och hon som ett par"
"ja vi är ett par nu"


Sista uppdraget var att mäta med linjal, tumstock och måttband. 
 Alice får hjälp att mäta sin hand, den var 14 centimeter lång”Vi ska mäta våra händer, har alla i gruppen likadana händer? 
Är de lika långa tror ni?”

”Ja” 
”Nej” 
”Alla är olika””Vi ska ta reda på vem som har den längsta handen, 
från långfingret ner till handleden". 
"Hur många centimeter lång är handen?”
Alice: 14 cm, Millie: 12,5 cm, Irma: 14 cm, Fanny: 12 cm, 
Ängla: 11,5 cm, Yasmin: 13 cm, Nicole: 12 cm, 
Nellie: 14,5 cm, Alicia: 14,5 cm, Maritha och Linnéa: 18 cm
"Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska." 
Lpfö 98 rev 2010 sidan 7


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar