Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

tisdag 9 december 2014

Ett besök hos Tomten och Hoppe Hare

Den här dagen bestämde sig Teckenspråkarna för att ta spårvagnen till Strömbacken och hälsa på Tomten och hans kompis Hoppehare. När vi kom fram låg tomten och sov, för att väcka honom var vi tvungna att sjunga och teckna till en sång. Kompisen Hoppehare hade hört barnen sjunga och kom hoppande genom skogen. Tomten och Hoppehare hade fått i uppdrag idag och visa barnen hur man är en bra kompis. 

DelaktighetVälkomnandeUtforskandeFramtidstro och Tillit
Glädje

"Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas." (Lpfö 98 rev 2010)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar