Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

tisdag 2 december 2014

Matteuppfixarna cirkel och kvadrat uppdrag

Matteuppfixarna samlas för att gå på uppdrag, cirkel uppdrag. Vi tar på oss våra cirkel glasögon och ser vad barnen hittar för cirklar idag!
Pedagog: Kommer ni ihåg vad vi letade efter för form sist vi var på uppdrag?
Casper: En cirkel!
Glädje
Nellie: Där hitta ja en!

Aleksa: Där på cirkeln!

Lukas: Nyckelhålet är en!

Casper: En cirkel på bilen!
Barnen: Däcken!


Damian: Jag ser en cirkel där!

Nellie: Där, en cirkel på bilen!
Casper: Dubbel W och V!
Pedagog: Williams bokstav.
William nickar till svar.

Vi kommer fram till kullen, där pratar vi om gårdagens uppdrag och vad vi gjorde då och i vilken ordning:
 Barnen: Satt!

Fanny: Stora pinnar har vi!
Pedagog: Ja pinnarna är kvar sen igår!

Uppdrag 1: Hämta två bruna löv/ ett par bruna löv.
Tillit

Fanny: Jag har!

Adrian: Jag har!
Casper: Jag med!
Välkomnande

Nellie: Jag med!

Delaktighet
Pedagog: Mina löv är olika stora, ett stort och ett litet.
Adrian: Det här är mindre och det här är stort!

Uppdrag 2: Hämta två stycken pinnar/ ett par pinnar.

Utforskande
Pedagog: Hur mycket är ett par?
Barnen: Två!

Casper: Jag hitta jag två!

Casper: Oj, titta lika så stor!
Nellie: Den här är större än den här!
Pedagog: jämför ni pinnar?
Damian: Den är liten,och den är stor!

Pedagog: Är pinnarna lika eller olika långa? är mina lika långa?
Nellie: Nej!
Pedagog: Håll upp era långa pinnar...håll upp era korta pinnar?

Uppdrag 3: Sortera pinnarna kort här och långa där!
Pedagog: Den här är den kortaste pinnen, titta vad olika de är!

Uppdrag 4: Att räkna pinnarna i de olika grupperna.

Pedagog: vi ställer oss i en cirkel runt pinnarna, så räknar vi dem.
Erik: Ett, två....tolv.
Pedagog: Vi räknar tillsammans!
Barnen: En, två...femton.
Pedagog: Olika antal pinnar mot hur många barn vi är, spännande!

Lukas: Den här är kort!

Fanny: Den här är längst!


Lukas: Uppe på taket där framme är en sån där...
Pedagog: Kvadrat?
Lukas: Ja!

Lukas: Den lilla blå där!

Nellie: Är som en rektangel, den lilla där med grönt och lila!
En här och en där!

 "Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen."
Lpfö 98 reviderad 2010 sid 6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar