Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

onsdag 3 december 2014

Matteuppfixarna språkar om matematik och begreppsuppfattning

Matteuppfixarna är en grupp som inte är 
konstant, utan barnen byter platser med 
barnen i gruppen olika/lika/annorlunda. 
Idag var många av de största 
barnen med i matteuppfixarna och 
då hamnade fokuset på språket kring 
cirklar, kvadrater och rektanglar.
Vi beskriver vart vi ser de olika formerna 
för att språka så mycket som möjligt och 
på så sätt tillägna oss ett rikare och 
nyanserat språk, kring matematik 
och begrepp - Framtidstro.


"Många cirklar!"

Tillit
"De röda bären har formen av en cirkel!"


Välkomnande
"Titta på skylten, där finns formen av en cirkel!"
Pedagog: Vilken skylt?
"Den vita"
Pedagog: Vilken form har den?
"Rektangel!"
Pedagog: Vilken bokstav menar du?
"O har formen av en cirkel!"


"Nyckelhålet har formen av en cirkel!"


"Stolpen på staketet har formen av en cirkel!"


"En lång cirkel!"

"Titta röret är en cirkel!"
Pedagog: Stupröret?
" Ja, det fångar upp vattnet när det regnar!"


"En cirkel!"
Pedagog: Vart då och hur ser den ut?
"Den är blå, med två som går på den!"


"Titta i fönstret, en cirkel!"
Pedagog: Vad är det som är en cirkel?
"Blomkrukan!"
"Ljusen är också en cirkel!"

Glädje
"Titta en cirkel!"
"Trädet är en cirkel!"
Delaktighet
"Jag har hittat en cirkel!"

"Jag ser en cirkel i parken, en tunnel!"


"Cirkel!"

På väg tillbaka till förskolan så får barnen i uppdrag att leta kvadrater, den har lika långa sidor konstaterar vi, och beskriva vart de ser dem.

Utforskande
"Där är en kvadrat!"
Pedagog: Vart och hur ser den ut?
"Den blå skylten, med ett P på! P finns med i mitt namn!"


"Titta en kvadrat! Den blå skylten under den runda skylten!"

"Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,"
Lpfö 98 rev 2010 sid 10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar