Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

onsdag 25 februari 2015

Fokus på tecken

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra". Lpfö 98 red 2010


Under våra spårvagnsfärder tecknar vi allt vi ser och vill prata om. Barnen frågar och visar ett stort intresse och Delaktighet kring det de ser. Vi har även fått till oss av föräldrarna att barnen börjar teckna mer och mer hemma.
Vilket vi anser vara väldigt Glädjande.
Även föräldrar kommer och frågar oss om olika tecken.
I detta inlägg fokuserar vi på att introducera er föräldrar för en del av våra vardagliga tecken som vi jobbar med.
Buss
(Kupa dina händer på varsin sida av ansiktet och för framåt)


Tåg
(Forma en "klohand" och för framåt över handflatan)


Baka
(Nyp med händerna i luften, som om du knådar en deg)


Traktor
(En dubbel "J-hand" förs framåt i en cirkel)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar