Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

torsdag 12 februari 2015

Ringar på vattnet

Arbetslaget ska

• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
• ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
Lpfö 98 reviderad 2010 sid 11

Barnen delas in i grupper efter intresse inom projektet som tagit riktningen i olika/lika/annorlunda. Varje dag innan lunch samlas vi till stormöte. Här berättar och visar vi bilder på vad vi gjort i de olika grupperna under förmiddagen. Detta för att alla ska vara delaktiga i processen. Barnens tankar och upplevelser smittar av sig till varandra, de får tillfälle att samtala, föra vidare kunskap och nyfikenhet.


Vår grupp som vi kallar Språkarna, hamnar 
i en diskussion kring figurer utifrån vad Matteuppfixarna
berättat och 
upplevt, de samtalar runt figuren de
tillverkar -
Utforskande
Är det en han eller hon, vilket humör är figuren på,
vilken form har hon eller han, vilken färg och vad heter figuren?

Adrian: Rund- röd- spiderman
Pedagog: Finns det ett annat ord för rund?
Adrian: Kommer inte ihåg


  
Pedagog: Vilken form? 
Lukas: Hexagon. Den heter Heter Tuff! Blå, svart med ögon. Han är glad!


Aleksa: Den gubben är rund, lite blå. 
Pedagog: Vad heter den? 
Aleksa: Emelie

Casper: en kvadrat. 
Pedagog: Vad heter den? 
Casper: Casper

Pedagog: Vad heter din form figur William?
William: Spårvagn!
Pedagog: Vilken färg? 
William: Svart! 
Pedagog: Vilken form? 
William: Hexagon!

Rafael- -Den står der
Pedagog:Vilken form? 
Rafael: Triangel. Triangel glad!

Nellie: Det ska vara en hon
Pedagog: Vilken form har du valt?
Nellie: Tangel
Pedagog: En rektangel?
Nellie: Rektangel
Pedagog: Vilket humör har din formfigur?
Nellie: Vad är humör?
Pedagog: Ledsen – glad, Arg- rädd
Nellie: Glad
Pedagog: Vad ska din formfigur ha för namn?
Nellie: Clara-Bella
Pedagog: Ska vi skriva med K eller C?
Nellie: Med C
Glädjen över att få tiden till att skapa utifrån sin egen fantasi
baserat på nya kunskaper man tilldelats genom sina vänner. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar