Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

tisdag 24 februari 2015

Uppdraget fortsätter till nya kompisar


Pedagog: vilken kompis skulle vi till idag?

Erik: Vi ska till Erik idag!
Pedagog: Vilken gata bor du på?
Erik: Slåttergatan!
På väg till Erik så uppmärksammar
kompisarna en form vi letat efter med 
ljus och lykta.
Millie: Titta, titta! Jag hittade en hex..
hexa..hexaoval!
" Hexagon, heter den."
Lionel: Två hexagoner!

Alice: jag har en hexagon hemma på min lampa!

Delaktighet - att dela med sig av sina tidigare erfarenheter.
Erik: En rektangel!
 "En mat och en plast!"
Erik: Nej en skräp! Skräp i den gröna!
Millie: Man slänger mat i den bruna!
 "Vi har fått nya gröna!"
Glädje - över att dela upplevelsen tillsammans.

Alice: Jag har hittat formen av en hexagon, under lampan!
Erik: Titta på stolpen!
Pedagog: ska vi räkna hur många hexagoner det är på lampan?
Barnen: Ja!
1,2…8! Åtta hexagoner på samma stolpe!
Utforskande - av nya begrepp.

På väg tillbaka till Vallmon så går vi förbi en av våra kompisars hus
 och inser då att vi hittat en ny form, som vi missade vid besöket.
Pentagon- femhörning

Dagen efter då vi ska åka till vår nästa kompis, åkte vi
spårvagn. Nummer 2, då hittade vi formerna
cirkel – öppna dörren knappen och
rektangel – stopp knappen.
Framtidstro - att veta vad som förväntas av mig när jag åker spårvagn.

 "Vi kan gå av som hos Casper och så går vi under tunneln."


Alice: En stjärna! Det är ju en pentagon?
Pedagog: är det verkligen det, en pentagon har ju 

fem sidor. Ska vi räkna? 1,2,3…10.

 "Nej det var ingen pentagon, det är en stjärna."
Kewin: Titta vad jag hitta, det är en sån där som är
på natten.
Pedagog: Menar du att ser ut som en halvmåne?
 "Ja en halvmåne är det!"
Kewin: Ja! Ser ut som en banan också!
Välkomnande - att en diskussion kring ett gemensamt samtals ämne kan mynna ut i en förståelse för att vi tycker och tänker olika.
"Där borta är mitt hus! Med skorstenen!"
Kewin: Jag ser ett O på dörren där! Dörrarna ser likadana ut!


Tillit  mina tankar är viktiga och jag känner tillit till att mina kompisar hjälper mig med det Jag tycker är svårt. Därför vågar jag säga det jag tänker på.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar