Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

torsdag 5 februari 2015

Uppdraget fortsätter

Matteuppfixarna fick i uppdrag att prata med sina föräldrar och ta reda på vad deras adress heter så att vi kunde fortsätta vår resa med de olika/lika formerna som finns eller inte finns på alla våra kompisars hus - Framtidstro

Barnen reflekterar under vår spårvagnsfärd till vår första kompis vi ska besöka som är Casper.
"Där är min morfars gata!"
"Där bor min mamma."
"Där är min mammas gamla hus."
Glädje 
Vi har med oss formen av en cirkel, kvadrat, rektangel, triangel och en oval så att barnen kan se vilken form vi letar efter och jämföra och leta på och vid huset.

Utforskande- av Ipaden och dess form- app.

Vi hittar rektanglar, cirklar, kvadrater och trianglar på och vid huset.
Casper får vara med och fota de olika formerna via en app som hjälper oss att sätta ord på rätt form.
Casper: Där! Rektangel på fönstret!

Pedagog: Hittar ni några trianglar?
Alice: Tomtens mössa!


Casper: Där är en oval! (bredvid dörren)

Pedagog: Hur ska vi gå för att komma till ditt hus?
"Följ pilen!" (visar åt höger med sina fingrar) Där är min gata! Där är min balkong! Där står det 12 ovanför dörren!
Alicia: Triangel.

Några runda då?
Ipaden: Cirkel.
Erik: Cirklar!
Casper: På knapparna!

Delaktighet- 
att få visa att jag kan lokalisera mig på väg till mitt hem samt lyssna in och föra dialog kring de matematiska begreppen vi möter.

Vi behöver åka kommunalt för att ta oss till vissa kompisar.
Pedagog: Vilken hållplats ska vi gå av vid?
Millie: Vid polishuset!
Pedagog: Norrtull?
Millie: Ja!
Nicole: Jag har hittat en cirkel, plingan (cykeln).

Millie: Både fönstret och hela huset är en kvadrat!

Millie: Vi behöver gå över en gata till!
Nicole: Jag har sån färg på mitt hus.
Pedgog: Vilken?
Nicole: Grå!

Välkomnande -
i berättandet kring hur vi ska ta oss till mitt hus, följ med mig så kommer vi fram dit, samt att vi ska leta efter den grå färgen, som mitt hus har.

Millie: Här det är en cirkel!

Casper: Fönstret är en kvadrat!
 Alla brädorna på hela huset är rektanglar!

Millie och Nicole letar efter formen på av en 
triangel och konstaterar att näbben är en triangel.

På vägen till Kewins hus så reflekterar Rafael och Kewin tillsammans.
Rafael: Där är Kewins gata...titta där Emma, oval!
Pedagog: Vart!
Kewin: Där! (pekar)
Tillit-
till varandras förmåga att uppmärksamma geometriska 
former och jag lyssnar på dig i det du säger.

Kewin: Där ser jag mitt hus!

Erik: Där är en cirkel!
Kewin: De trycker man på när man ska gå in!
 Man trycker in en sorts kod!

Alice: Balkongen och hela huset är en rektangel!

Pedagog: Titta den här formen, vad heter den?
Alice: Hexagon!
Pedagog: Har vi hittat någon hexagon hos någon kompis?
Alla: Nej!

Lionel: Min kod är en triangel!
Pedagog: Ser alla ut så, hur såg det ut hos dig igår Kewin? Vi tar fram en bild och jämför.
Kewin: Cirkel var min.

Lionel räknar de små cirklarna och konstaterar att det finns
 25 små cirklar. 
Alice: De där små hålen har samma form som en fyrkant!

Hela huset är en rektangel!

 Oval finns på låset!

Pedagog: Vi har ju en form till som vi pratat och och letat efter, 
har ni funderat något kring hexagonen?
Alice: I mormors hus finns en hexagon!
Millie: Jag gjorde en hexagon av min macka!

Formen hexagon/sexhörning är svår att hitta, ingen utav kompisarna har hittills har haft en hexagon på eller vid sitt hus. Vi får i uppdrag att fundera kring och prata med våra föräldrar om det finns en hexagon hemma hos mig.
Uppdraget fortsätter!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar