Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

tisdag 24 mars 2015

Skapande utifrån känslan/kompisen Sur. Del 1

Vi fortsätter att gestalta känslan och trollet Sur.
Denna vecka har vi lagt fokus på skapandet.
Vi introducerar vår nya lera och ger barnen i
uppdrag att "Skapa Sur", som känslan eller troll.
Framtidstro - Barnen göra sina egna tolkningar.
  

Vi börjar med att ta på förkläden och berätta vad vi ska göra.
För att komma in i den "sura" stämningen lyssnar vi på ett klassiskt musikstycke av Beethoven ("Ödessymfonin")
medan vi skapar. 


Barnen granskar Sur för att sedan kunna gestalta honom.
 


Delaktighet - Vi diskuterar om hur man ser ut när
man är sur, Yasser visar.

Yasser- Yasser sur, Madde glad


Vi pratar även om hur det kan låta när man är sur: 
Yasser- Raaaur 


Utforskande - Ängla känner på Sur och konstaterar att Sur har "piggar" på ryggen. Tor räknar hans "piggar". 
Tor- En, två, fyra där.


Ängla- Titta, jag har gjort en Sur redan.
Jag gör piggar på min Sur här.


Tillit - barnen har skaffat sig en relation till våra känslotroll,
de har kommit fram till hur man tröstar 

Sur när han är sur. 
Yasser- Krama Sur!


Ängla- jag vill pussa Sur!När vi är klara måste alla tvätta sig,
även Sur, Yasser hjälper honom. 
Yasser- Tvål, badar, blubb blubbInga kommentarer:

Skicka en kommentar