Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

torsdag 30 april 2015

Skapa i två olika perspektiv

Utforskandet utav det jag ser på nära håll eller längre bort.
 Att först få skapa min bakgrund, 
för att sedan undersöka det Jag ser på närmare håll 
och föra över det till mitt papper. 

Svalört växer på vår "allmänning".

Vi fortsätter utforska

barnen tittar nära med och utan lupp. 
Vilka färger och former upptäcker vi.


Att känna tillit till min egen förmåga, att kunna få rätt 
förutsättningar för att kunna skapa så Jag känner mig nöjd.


Glädjen i att upptäcka tillsammans.

Det är en teknik att måla bakgrunden först, hur ska Jag 
använda kritan för att den ska täcka och bli Min bakgrund
- Framtidstro.


Barnen diskuterar formen på Svalörtens blad, 
de kommer fram till formen av ett hjärta!
 Det är de världsbäst på att göra!

Nicole: jag ska göra ett till hjärta.
Nellie: Nu ska jag göra blommorna!
Nicole: Såna små blommor ska jag göra( de långt borta).


Nicole: Såna här små prickar går inte att rita. (perspektiv)
Nellie: Man måste bara göra sakta! Det är 100 blommor!
Nicole: Du hade rätt det är 100 blommor!

Nicole: Nellie det är 106 blommor...1000...18000.
Nellie: Jaaa.

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 
uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 
att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att 
forma, konstruera och nyttja material och teknik."
Läroplan för förskolan sidan 7.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar