Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

torsdag 9 april 2015

Traditioner gifter sig med projektet och tidigare kunskap inom detta

Att få utöva sin kunskap från tidigare erfarenheter, 
i just det här fallet matematik och dess mätinstrument. Att göra det via traditioner samtidigt som det gifter sig med projektet, lika/olika. 
Här gör vi påsk kycklingar tillsammans via samarbete - Välkomnande.

Pedagog: Försök att ha spetsen på pennan så nära foten som möjligt, 
när du ritar av.

Nellie: Det är svårt att koncentrera sig när det är så här!
Nellie: Aleksa har störst eftersom den har stor tumme!
Rafael: Nej, min minst!

Rafael: De är lika (fötterna) eftersom de inte är klippte!
Nellie: Alla är olika!
Rafael: Aleksa ska klippa mer!

Diskussionen mellan barnen under arbetets gång handlar om det är min och din hand eller, ser de lika eller olika ut? - UtforskandeAtt få tillfälle att skapa tillsammans och dela med sig av sin erfarenhet 
och hjälpa varandra skapar - Glädje.

Att använda sig av en linjal och räkna tillsammans hur lång just 
Min hand är i jämförelse med de andras - Framtidstro.
Rafael: Den är inte långt!
Nellie: Jag har längt!
Rafael: Jag har långa!Aleksa: Titta Mimmi, jag är färdig!
Jag ska lägga den bredvid dig!

Rafael: Jag gillar!
Tillit - till att jag kan och tycker om att skapa!

William: Jag har ben!


Att få vara stolt över just det Jag skapat tillsammans med andra - Delaktighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar