Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

tisdag 19 maj 2015

Att mötas kring Glädjen i en spontan dans

 "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö 
som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet."
Lpfö 98 reviderad 2010 sidan 6
Barnen lekte inne under eftermiddagen, i dramaten, 
de valde att ha musik till sin rollek.


 Rolleken övergick mer och mer, under gemensamma 
diskussioner, till dans. Alla har vi våra olika roller och alla roller
 är lika viktiga i leken - Delaktighet.


Välkomnandet i att uppleva musiken och
 gemenskapen tillsammans.


 Tilliten till att få vara den Jag vill och kan bli i leken.
 När jag klär ut mig,kan Jag bli vem jag vill!

Glädjen i den gemensamma upplevelsen 
av en dans tillsammans med sina kompisar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar