Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

torsdag 21 maj 2015

Utforska former, med andra ord olika/lika, i andra miljöer - Folkparken

Vårt utforskande inom former vidgas. Vi går från Jaget (vårt kända hus)
till att se oss omkring närmare i vår närmiljö (det okända). 

Här letar vi former under en promenad i Folkparken, genom kyrkogården,
ner till strömmen och avslutningsvis 
leker vi en stund i lekparken.

"En triangel på taket och
 en cirkel på kulglassen"

"En rektangel på fönstret"
Erik: En rektangel på reklamskylten.

Kewin: En rektangel på soffan.


Många av barnen uppmärksammade att poolen var en cirkel.
Erik: Där brukar det simma fåglar.


"Kyrkogårdens grind där det finns en cirkel
i grindmönstret"

"En cirkel är handtaget och gångjärnet."
"Grinden är en rektangel."

"Vattnet ser ut som en rektangel."

Erik: Det ser ut som en labyrint.

"Vitsippan ser ut som en cirkel."

 "Staketet ser ut som en rektangel."

Läroplanen för förskolan säger att vi ska hjälpa barn att 
utveckla sin förmåga att urskilja,
uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp.

Förskolan ska hjälpa barn att utveckla sin matematiska
förmåga att föra och följa resonemang.  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar