Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 8 maj 2015

Vi fortsätter våra besök.

Barnen visar varandra respekt och 
lyssnar på varandra
samt diskuterar gemensamt fram 
vilka olika former 
som finns på kompisarnas hus 
- Delaktighet.

Irma: Huset är en rektangel.
Balkongerna.
Kewin: Fönstrena.
Aleksa: Dörren.
Nicole: Fönstrena på dörren."Knapparna är en cirkel."
Alice: Jag hittar en cirkel på luckan.
Kewin: Där nere är källaren och där är alltid mörkt!
Kewin Två cirklar på taket! Och röret!
Pedagog: Vad är röret till för?
"Vattnet rinner ner i avloppet!"
Lionel: Knapparna är en cirkel.
Millie: Låset och koddosan.

Välkomnande - att föra dialoger kring olika mönster, 
former och fenomen och deras funktion i samhället.


Lionel: Kvadrat på fönstret.
Nicole: Kvadrat på luftintaget.
 Irma: Det där fönstret.

Utforskande - genom dialog och erfarenhetsutbyte:
Kewin: Triangel där (balkongen)
Alicia: Nej!
Millie: Jo där vid kanten!
Pedagog: Menar du hörnet?
Millie: Jaa!
Pedagog: Titta på det som sitter fast på
balkongen, det vita..vilken form?
Barnen: Trianglar!
Pedagog: vet ni vad det heter?
Barnen: Nej..

Pedagog: Spaljé! 


Millie: Tegelstenarna på huset, även huset har samma form!


Aleksa: Fönstret (Smala delen).
"Dörren."

Alice: Fasaden.


Millie: Fönster!

Alice: Ventilationstrumman och glaset på dörren!

" Lampan och låset!"
Alice: Knapparna!

Millie: Dörrstoppet!


Alice: Kanten av staketet!
Millie: Där, flaggorna i fönstret! - Glädje.
"Andra ingången på huset, på en kvadrat!"
Rafael: A´t har formen av.

Framtidstro genom diskussioner som gör att vi 
tillsammans bildar oss ny kunskap och prövar våra teorier- 
Alice och Millie diskuterar att Y och M,

om man drar ett streck, får formen av en triangel!

Tillit
Alice: Där, formen av en octagon!
Pedagog: Gångjärnet?

Alice: Ja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar