Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

onsdag 24 juni 2015

Avslutande fasen i projektet

Vi skapar våra hus tredimensionellt.
 Barnen får titta på bilderna vi tagit på deras hus under våra besök. Diskussioner kring sitt eget lärande och de olika delarna under skapandet,gör att barnen reflekterar över sitt och de andra kompisarnas lärande. 
De drar paralleller och lärdomar av varandra under skapande processen.
- Välkomnande
Henke: Du får vit så tar jag röd (byter färg med Adrian).

Aleksa: Klippt. Jag har målat. Jag har limde och sen vart jag färdig. 
Idag bygga inne. Göra balkong.


Adrian: Jag har väggar tak…inget tak.


Casper: Klippt, satt fast fönstrena och en dörr.
Använt limpistol.Lukas: Det är som stuprören. Som det regnar.
Lionel: Jag har målat mitt hus för att det är rött i verkligheten.
Tapetklistret, att..det var och så tog vi lite tidningspapper 
för att det skulle sitta ihop.


Yasmin: Jag målade, gjorde balkong och
 måla så fina färger. Sen var det klart.Rafael:Jag har en tak. Jag trycker på knapp.Den första gruppen som blivit färdig, visar upp sina hus på Stormötet före maten.
Pedagog: Vad kunde du innan du började bygga?
-Jag kunde limma, klippa, klistra.
Pedagogog: Vad nytt har du lärt dig?
-Jag kan mäta.
- Jag använde limpistol. Limmet var varmt

-Vi har målat hus och de står och torkar. Vi har haft lite lim och vi
har klippt och gjort massor roliga grejer.

Tapetklister för att det skulle sitta fast och 
limpistol för att taket skulle sitta fast.


Nicole: Jag har klippt.Kom du ihåg
när du hjälpte mig klippa?
 Vet inte vad det var. När jag har gjort taket
ska jag måla.


Alice: Idag ska jag göra fönster- en två ….åtta…jag tar 13 fönster.

             Hur gör man tegeltak? Kanske med kartong.
Oj då! (tittar på skorstenen) den blev.. Aj!, det bränns (använder limpistol).
              Kolla jag har fått spindelnät ( limtrådar vid fönstret).
Damian: Jag klippte kartonger och sen ska jag fixa
dörrar och fönster och väggar och tak
och balkonger.


Lionel: Gjorde klart. Jag klistra balkonger.
Hann bara göra en. Jag ville bara göra en.


Millie: Kom ända till taket. Först börja jag med golvet sen väggarna. 
Taket var lite svårt och klurigt.
Jag tänkte på att vi skulle vika det.
Jag klippte en triangel. Då var vi tvungna att limma.
Det var lite svårt. Det rasa så mycket och
då blev jag lite ilsken. Jag fick stora hål.
Irma: Då blev du besviken, när det blev stora hål i taket.
Kewin: Jag ska göra en dörr och en balkong, limma den.


Erik: Jag har en brun rektangel på min dörr.William: Jag har målat. Jag har klippt och ritat. Idag jag göra fönster.


Alicia: Måste målas lite till. Laga väggen.
Måste ha fönster och en port, 7 balkonger
och 7 fönster.


Nellie: Behöver tak, typ som en triangel.


Irma: Jag har 8 sidor, de ser ut
som knäckebröd. Det blir till två balkonger.
 Jag har gjort väggarna och taket.
Mitt tak var platt.
Tog ena först sen den andra. Jag mätte.
Jag ska måla.


Barnen har under vårt projekt fått utforska sin närmiljö utifrån 
"Jaget" och "min familj" för att sedan fått känna glädjen och tilliten 
till sin egen förmåga att konstruera tillsammans med andra. 
De har fått delge varandra sina nya kunskaper och erfarenheter 
och därigenom har de fått en delaktighet 
samt en framtidtro då de lärt sig nya matematiska 
begrepp och tekniker under skapandets gång. 
Läroplanen säger att barnen ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar