Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 9 oktober 2015

Gruppernas syften

Köttbullarna

Det yttersta syftet med denna grupp just nu är att fortsätter arbeta på den goda kamratskapen. Vi använder oss av språket genom både kroppen och tecken. Tanken är att ge barnen verktyg till att lösa sina egna konflikter, samarbeta och tänka lösningsfokuserat (se möjligheter istället för hinder).

I projektarbetet har vi startat upp med de kunskaper vi lärt oss från förra terminen, nämligen former, vad vi heter och var vi bor. Vi fortsätter på denna röda tråd genom att diskutera om jaget i ett världsligt sammanhang. Just nu diskuterar vi begreppet cirkel kontra klot som i vårt jordklot
Titta gärna in i verkstan för att se det färdiga resultatet.


Makaronerna

Denna gruppens intresse ligger fortfarande kvar i spårvagnsturer och att upptäcka nya som gamla platser. De gamla platserna har nu fått ett nytt syfte för barnen och de ses med andra ögon. När vi till exempel besökte Strömbacken låg fokuset tidigare på änderna, nu har barnen istället fått upp ögonen för rolleken och "kojan" (ett stort hängande träd). Här leks lekar som "mamma/pappa/barn", "Skola", "Jaga monster" och klättring.
Tanken är att barnen successivt kommer få möta olika karaktärer för att se hur rolleken utvecklas - Vem kan vi bli?

Vi pratar om astronauter, jorden och Mars sedan dansade vi till
rörelsesången- Jag är en astronaut.

Gå in och titta i mötesplatsen för att se vad barnen pratade om.Ärtan

I vår yngsta grupp välkomnar vi fortfarande våra nya kompisar och deras familjer. Samtidigt bekantar vi oss med vår närmiljö och utforskar förändringarna i naturen. Det blir kallare, löven byter färg och det finns bär, pinnar och kastanjer att undersöka på marken. Bland barnen pratas det om färger, kojor och skillnader mellan kompisar. Nya kompisar är kortare, har inte samma språk och går inte lika stadigt. Roller förändras och skapas. Det är en spännande tid. 
"Förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld" Lpfö98 rev. 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar