Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

måndag 26 oktober 2015

Makaroner fortsättar att utforska astronauter och rörelse glädjen till sången "Jag är en astronaut"

Vi besöker Folkparken och fortsätter 
utforska vår omgivning 
och dess färger i projeket? 
Vad händer runt omkring oss? 
Vad ser vi och vad uppmärksammar vi?

Delaktighet
Pedagog: Ser vi något som ser annorlunda ut runt omkring oss?
Nicole: Det är nya löv, de ändrar färg! Några bruna, gula och lila!
Fanny: Svarta, röda och orange.
Pedagog: Vad heter årstiden när löven ändrar färg?
Barnen: Höst!

Alfred: Titta slut! (Pekar på vattnet)
Pedagog: Vad menar du är slut?
Alfred: Vattnet stop! (fontänen)

Pedagog: Vad brukar vi titta och lyssna på på Ipaden?
Barnen: Astronaut - Tillit
Pedgog: Vad ser ni här?
fanny: Svart!
Ängla: Nej!

Framtidstro att fundera och refletera 
över nya saker vi lär oss tillsammans:
Alfred: Rund!
Fanny: Gul!
Alfred: Gul!
Nicole: Jorden!
Ängla: man måste ha riktiga..hon måste ha
 rymddräkt..annars kan man dö!

Vi är på väg att utforska vart de röda löven finns?
Vart är vi, vad finns här?

Att få dansa tillsammans till "Jag är en astronaut" 
är ett välkomnande in i projektet och dagens aktivitet.
Vart landar vi någon stan?
Barnen: Månen, men vi krashar på mars!

Glädjen i att börja med att hälsa på varandra!

Rymdraketerna är på väg till månen och mars!Vi kopplar av tillsammans!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar