Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

måndag 16 november 2015

Utifrån tidigare erfarenheter vidga sina kunskaper.

Utifrån tidigare erfarenheter vidga sina kunskaper.
 Lägga till ytterligare en dimension.

Tillit -
            Barnen samarbetade och berättade för varandra 
vad de redan visste.

Kan du se något runt/ cirkelformat här i rummet? 
Lukas : Den här vita..taktältet, trumman, nollan.Aleksa: Åtta, är cirkel.
Erik: Den här (pekar på el-uttag), den där skivan (CD-skiva)
Damian: Den där (pekar på burken som ped. har framför sig) lång.
Valter:-Nej.
Rafael: En cirkel. En nolla (pekar på bild)William:  Där, svarta hjulet.


Utforskande -
Pedagogen tar fram två bollar och låter barnen göra jämförelser:
Boll – Klot: Hur är bollen och klotet lika?

Erik: Båda är cirkelformade fast bulliga.


Lukas: Det är bollar, en bollcirkel.
Aleksa: Runt som bollar som nollan, faktiskt.
Damian: En cirkel


Valter: Rund båda.


Rafael:Cirkel 

William:Cirkel

Delaktighet - barnen sammanfattar deras tankar och jämförelser:


Erik: Det här är päls och det här sten. Jättehård.

Lukas: Jättehårda båda två fast på den här är det päls. En är vanlig. 

Aleksa: Den här är som matta men den här är som bollen.

Lukas: Hårdast, den som inte har päls. Den här vägde mera. 
Den har ingen päls. Klot, det låter som nåt som är likadant som väggen.

Valter: En hård och mjuk. En kula kanske. En pumpa..
man kan pumpa den.

Rafael: Jättehård. Den är kokosnöt, en kanonkula.


Vi välkomnar och delger kompisar som varit borta:
          Erik: Vi hade bollar. En boll var päls på. 
                           En boll var det inte päls på.
           Vi kände på dom, vilken som var hårdast. 
Vi hade gula bollar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar