Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

tisdag 17 november 2015

Vad är demokrati och delaktighet?

"Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar
 tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska 
bedrivas i demokratiska former och därigenom 
lägga grunden till ett växande ansvar och intresse 
hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet."
Lpfö 98 rev 2010 sidan 4

Välkomnande -
Folkparken eller Strömbacken?
Vart lägger du din röst?


Delaktighet 
Pedagog: vilken plats fick flest röster?
Fanny: Den!
Pedagog: Vilken var det?
Barnen: Strömbacken!


Tillit till min egen förmåga och utforskande av
 tidigare kunskaper och erfareneheter -
 Fanny och Ängla: Titta! Trädet har ruttnat!Lärploanen för förskolan säger att 
" Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö". (Sidan 7)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar