Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 16 september 2016

Plocka naturmaterial

I onsdags var vi på promenad till hästparken för att leta material
 till att göra spindlar. Barnen hittade både pinnar, fjädrar och ekollon. 
Glädjen i att vi efteråt gick till en lekpark i Röda stan där vi fick tips om 
att det fanns ett spindelnät vi kunde klättra i var oslagbar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap .
(Lpfö 98 reviderad 2010)

 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar