Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

måndag 13 februari 2017

Klippa snöflingor

Förra veckan tränade vi finmotorik genom att öva på att hantera saxen. Vi övade på hur man håller i saxen för att det ska bli lättast att klippa och på att klippa efter linjer.
Det vi klippte var snöflingor. Det blev extra svårt att klippa eftersom vi vikt pappret i flera lager.
Det var med stor glädje vi vecklade ut snöflingorna och såg mönstren. En del såg ut som snögubbar och renar och en del som vanliga snöflingor.
Efter att vi klippt ut våra snöflingor fick vi limma på glitter.
Nu sitter våra glittriga snöflingor på fönstret i ateljén.

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar