Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 24 mars 2017

Rocka sockorna

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 
(Läroplanen, 2016)

I tisdags rockade vi sockorna. 

Då passade vi på att prata om att vi alla är olika, men att alla är lika mycket värda. Alla fick först berätta hur deras familj ser ut, vilket ledde oss in på hur olika familjer kan se ut. Vi pratade också om att vi ser olika ut allihopa. Ingen är precis likadan som någon annan. Vi pratade också om olika funktionsnedsättningar och att en del människor behöver hjälp med vissa saker som andra inte behöver hjälp med. 


För att visa att vi alla är olika ritade vi av våra händer, som vi sen färglade som vi ville och till sist klippte ut. 


När vi klippt ut våra händer skapade vi blommor av dem. 


Blommorna får ni gärna komma in och titta på. De sitter på väggen vid blåa mattan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar