Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 7 april 2017

Vattnets kretslopp


 Den här veckan har vi arbetat med vattnets kretslopp. 
Först fick vi se en teater inne på Ärtan om vattendroppens väg genom kretsloppet. Efter det har vi fått rita, klippa och klistra våra egna kretslopp. När vi var klara fick vi berätta hur kretsloppet fungerar. 
Vi vill gärna visa och berätta om våra kretslopp för er föräldrar också.
 Välkomna in till blåa mattan.  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 
(Läroplanen, 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar