Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

tisdag 9 maj 2017

Slänga skräp i naturen? NEJ!

Förra veckan deltog vi skräpplockarveckorna som anordnas av Håll Sverige Rent. I tisdags gick vi ut med påsar och handskar och plockade det skräp vi kunde hitta i kvarteren runt förskolan. Vi hittade mycket skräp. Det tog lång tid att plocka upp allt skräp på varje ställe som vi stannade på. Det var också mycket skräp vi inte hann plocka upp innan vi behövde skynda tillbaka till förskolan för lunch. Tänk att det ska vara så svårt att slänga skräpet i soptunnan!  


I onsdags och torsdags arbetade vi med sagan "Rädda havet med hajen Kaj". I sagan fick vi lära oss vad som händer i havet när vi människor skräpar ner. Det är till exempel inte bara det skräp som vi människor slänger i vattnet som hamnar där, utan även det skräp vi slänger på marken blåser ner i havet. Det gör att fiskarna kan fastna i skräpet och dö. Sälar och valar som behöver komma upp till ytan och andas är särskilt utsatta om de fastnar i nät eller annat som vi människor inte brytt oss om att plocka upp. Vi lärde oss också att plast som ligger i havet blir till mindre och mindre bitar som till slut blir så små att fiskarna tror att det är plankton de äter, när de egentligen äter plast. 

Tillsammans kom vi fram till att vi människor

INTE ska slänga skräp på marken. 
INTE ska slänga skräp i havet.
att vi SKA slänga allt skräp i soptunnan.Vi gjorde även fina affischer som vi satt upp på väggen inne på Köttbullen. Kom gärna in och läs våra reflektioner och titta på våra affischer. 

I fredags var de barn som börjar skolan i höst på Kolmården. Under dagen var vi bland annat på sälshow och delfinshow. Även där berättade de vad som händer med djuren i havet (främst då sälar och delfiner) när vi människor inte tar hand om vår planet och bland annat slänger skräp på marken och i havet. Vi hade en härlig dag med glada barn som var väldigt intresserade av att titta på och lära sig mer om djuren. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 
(Läroplanen, 2016)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar