Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

torsdag 5 oktober 2017

Fisken

Förra veckan började vi prata om fisk. Först tittade vi på olika filmer på Youtube för att se hur olika fiskar kan se ut. Vi tittade dels på fiskar som är mer vanliga i Sverige med dovare och mörkare färger och dels på mer tropiska färggladare fiskar som lever i hav i andra delar av världen.

Sen färglade vi fiskar som vi sen klippte ut. Här övade vi penngrepp och på att hålla saxen rätt när vi klipper.  


Nästa dag fortsatte vi med att måla ett hav som fiskarna kan simma i. 

Idag var det dags att fortsätta arbeta med fisken. Vi började med att läsa om fisken i vår bok som handlar om var maten kommer ifrån. Då lärde vi oss bland annat att man måste sitta still och tyst om man ska få någon fisk på kroken. Fiskarna simmar iväg om båten rör sig eller om man springer på bryggan. Vi lärde oss också att man bara får fiska upp så många fiskar man kommer äta upp. Fiskarna kan inte andas på land och därför måste man släppa tillbaka fiskarna i vattnet så fort som möjligt om man inte ska äta dem. Och till sist lärde vi oss att man ska köpa fisk med t.ex. KRAV- eller MSC-märkning. Annars kan de t.ex. innehålla gifter som fiskarna fått i sig från det skräp och de utsläpp vi människor slängt i vattnet. Man vet också att de inte är utrotningshotade, vilket betyder att det finns tillräckligt många sådana fiskar kvar. 

Efter att vi läst om fisken skyndade vi oss med våra fiskar till havet (som sitter inne vid toaletterna på Vatten) för de kan ju inte andas på land. De behövde komma ner i havet igen. Gå gärna in och titta på havet! 
(Det kommer fyllas på med fler fiskar under början av nästa vecka.)

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. (Läroplanen, 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar