Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

torsdag 26 oktober 2017

Säg stopp

Spanarna pratar just nu mycket om hur man är en bra kompis. Vi har börjat jobba med stopphanden som innebär att om någon annan gör något dumt mot dig eller gör något som man inte får göra sätter du upp handen och säger stopp och en förklaring till varför. T.ex. om ett annat barn tar legobitarna du använder håller du upp handen, säger stopp och förklarar att du använder de legobitarna. Barnet som handen hålls upp mot måste då sluta och lyssna.

FRAMTIDSTRO

Igår läste vi kompisboken Säg stopp, som handlar om att använda stopphanden. 

Sen pratade vi om och skrev ner hur man är en bra kompis.
Bland annat att vi ska hjälpa och trösta våra kompisar och att vi ska kramas, men bara om kompisen vill bli kramad.

VÄLKOMNANDE

Vi pratade också om ifall man alltid får vara med. Vi kom överens om att det är ok att säga nej. Man ska dock förklara att just nu leker vi en lek själva, men om en stund kan vi leka alla tillsammans. Alla lekar passar inte ett större antal barn och det är ok att låta leken bestämma hur många som kan vara med. 

Till sist fick barnen i uppgift att rita en bild på en bra kompis och en bild på en elak kompis. Dessa bilder, tillsammans med reglerna för hur vi är mot varandra hittar ni på väggen inne på Vatten.Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. (...) Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas. (Läroplanen, 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar