Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

måndag 13 november 2017

Biblioteket

I fredags åkte alla barnen från både Spanarna och Kamraterna till biblioteket. 
Vi började med att lämna tillbaka böckerna vi lånade senast vi var där. 
Sen letade vi efter nya böcker att låna. Vi bläddrade och provläste. 
Vi lånade böcker med lite text och mycket bilder, böcker med lite mer text och böcker som några av barnen kan läsa själva eller för varandra. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (Läroplanen, 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar