Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

torsdag 8 februari 2018

Känseln

Den här veckan har vi på Vind fortsatt utforska med våra sinnen. 
I tisdags utforskade vi känseln. Vi fick känna på olika strumpor som innehöll olika saker. Vi fick beskriva hur det kändes och berätta vad vi trodde att det var.

En av strumporna innehöll ris. Ett barn beskrev det såhär:
- Det känns som hårt, men mjukt och det sitter i delar. 

En annan av strumporna innehöll mjöl. Några barn beskrev det såhär:
- Degigt. Det är en fyrkant. Deg med frön. 
- Det känns geggigt. Mjöl med gegga i. 
- Det känns som en gosig liten kudde. 


En tredje strumpa innehöll spiralmakaroner vilket beskrevs som: 
- Jättekonstigt. Hårt och snurrigt. Som klämmor. 

Och till sist om en fjärde strumpa som innehöll russin: 
- Klumpigt och mjukt. 
- Det känns som lagad pasta som är mjuk. 

Den här veckan har vi också utforskat vår hörsel. 
Nästa vecka kommer vi arbeta med våra grundsmaker. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
(Läroplanen för förskolan, 2016)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
(Läroplanen för förskolan, 2016)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar