Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 16 mars 2018

Fruktmandalas

Igår hade vi en lite knasig fruktstund på Vind. Vi började med att titta på olika mandalas på iPaden. Vi diskuterade de olika mönstren som fanns i dem. Efter det fick vi i grupper börja göra vår egen mandalas med olika sorters fruktbitar. Ibland la vi en hel ring med samma frukt och ibland la vi varannan av två olika frukter. 

Det var viktigt att prata med varandra och komma överens om hur vi skulle göra. När en person fått som den ville, var det viktigt att en annan kompis fick som den ville nästa gång. I en grupp bestämmer man tillsammans. 

När vi var klara fick vi äta upp våra mandalas.  
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 
(Läroplan för förskolan, 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar