Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

måndag 26 mars 2018

Inflytanderåd 20/3 2018


Nu har vi haft inflytanderåd för Haga förskolor. Kvällens upplägg:
·         Presentation
·         Förra Inflytanderådets minnesanteckningar
·         Undervisning i förskolan, ny reviderad Läroplan för förskolan.

Förskolan kommer att få en ny läroplan och vi anser att ni vårdnadshavare har rätt att få den inblicken i vår verksamhet. Vi inledde diskussionen med en tillbakablick på hur man såg på undervisningen i förskolan när ni vårdnadshavare var i förskoleåldern och hur förskolan upplevdes då. Under diskussionen upptäckte man att man bedrev mer ”katederundervisning”, budskapet gick ut på vad som var rätt och fel. Barnen fick inte samma möjlighet till delaktighet i diskussionen. Pedagogerna fick berätta om hur vi bedriver undervisning idag. Lärande kan ske i alla situationer men undervisning sker när någon medveten person undervisar, med ett klart syfte med budskapet. Spännande diskussioner angående detta. Det finns önskemål om att skriva mer/berätta om undervisningen på bloggen och också via månadsbrev för att vårdnadshavarna ska få bättre inblick i förskolans verksamhet. Inflytanderådsrepresentanterna gav förslag på att man som vårdnadshavare kan vara med på barnets förskola för att ta del av det pedagogiska arbetet. Det skulle förskolan uppskatta väldigt mycket. Vi har även gett ut ett förslag om att ni vårdnadshavare gärna får komma in till oss med ett buskap; en resa, en händelse, ert arbete, som ni kan berätta om på något av våra möten med barnen – det är bara er fantasi som sätter gränser. Det måste inte nödvändigtvis vara på det blocket/avdelningen som barnet går just nu på, utan man kan komma in till andra avdelningar/block.


Tack till alla er som engagerade sig i mötet och hoppas på ett gott samarbete även i fortsättningen!

/Förskolechef Lejla Sultanic och alla pedagoger på Haga förskolor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar