Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

måndag 26 mars 2018

Odla tomater

I förra veckan började vi odla på Vind. Vi hade tomater i kylen som var för dåliga för att äta och bestämde oss för att testa att odla med dem. Först klippte vi krukor av tomma mjölkkartonger. 
Vi fyllde sen krukorna med jord. 


Sen skar vi tomaten i skivor och la en skiva i krukan.


Sen fyllde vi på jord över tomatskivan.


Till sist vattnade vi våra odlingar innan vi ställde dem i fönstret. 


Nu hoppas vi att det ska växa upp tomatplantor. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
(Läroplan för förskolan, 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar