Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

måndag 26 mars 2018

Språkgrupp

Vi har startat upp en språkgrupp för de yngre barnen på avdelningen. 
Vi övar uttal och utvecklar vårt ordförråd. 

I förra veckan började vi spela memory. Vi fick en i taget vända på först en bild och berätta vad som var på bilden och sen vända på en andra bild och göra samma sak. Om bilderna var likadana fick vi spara vårt par. Annars fick vi vända tillbaka bilderna.

Vi övade uttal, lärde oss nya ord och tränade på att vänta på vår tur.  
Under veckan provade vi både att spela med färger och med djur.


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp
(Läroplanen för förskolan, 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar