Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 4 maj 2018

Barnsäkerhetens dag

Igår uppmärksammade vi barnsäkerhetens dag. I och med barnsäkerhetens dag vill man uppmärksamma att alla barn ska sitta bakåtvända i bilen fram tills de är 4-5 år. 

Vi började med att ha samling på gräsmattan. Vi åt frukt och ropade upp allas namn baklänges. Det var många gissningar om vilket det namn det var. Vi fortsatte sen med att berätta vilken frukt vi ville ha genom att säga det baklänges. Elppä eller Noräp. 

Vi pratade om att det är viktigt att sitta i bilbarnstol i bilen och att sitta baklänges tills man är 4-5 år. Detta för att säkerhetsbältena är anpassade till vuxna och de inte sitter rätt och säkert på barn om de inte sitter i bilbarnstol. Vi hade många tankar kring vad som kan hända om man inte sitter rätt.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra.
(Läroplan för förskolan, 2016)

Vi gick sen vår baklängesmarsch i form av en hinderbana. Det var lite svårt att göra alla delarna baklänges, men vi försökte så gott vi kunde.  I hinderbanan fick vi öva motorik. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
(Läroplan för förskolan, 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar