Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform. Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

fredag 1 juni 2018

Vattenlek

Idag har vi haft vattenlek ute på gräsmattan. Vi sprang i vattenspridare och hade vattenkrig med sprayflaskor. Det hördes mycket skratt på gården och blöta blev vi. Det var svalkande i värmen. 

GLÄDJE


Igår var tanken att Vind skulle åka till skogen och grilla korv. Utflykten ställdes in på grund av eldningsförbudet. Vi har pratat om vad eldningsförbud är och vad som kan hända om man ändå grillar när det är så torrt i marken. Vi kom fram till att det var bra att vi inte grillade eftersom vi inte vill att skogen ska brinna ner. 

FRAMTIDSTRO

Vi hade en omröstning om var vi skulle ta oss istället. De flesta av barnen ville till tunnelparken så det var dit vi gick. 

DELAKTIGHET

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.
(Läroplan för förskolan, 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar